Skip Navigation LinksStockholm Parkering > Stockholm Parkering 40 år

Stockholm Parkering 40 år

I år firar Stockholm Parkering 40 år 

Bolaget bildades 1976 och verksamheten startade med två rivningstomter den 1 januari 1977. Dessa rivningstomter, som upprustades till parkeringsplatser i väntan på att bli bebyggda, fanns vid dåvarande Tunnelgatan, idag kallat för Olof Palmes gata. Samma år köptes också Ekenparkering av Sparbanken. I det köpet ingick till exempel P-hus Gallerian (ej i nuvarande utformning) som är vårt äldsta P-hus.


Stockholm Parkering ägs av Stockholms stad. Ett av de bärande motiven vid bolagets bildande var dessutom att bolaget aktivt skulle delta i Stockholms stadsbyggnadsprocess genom att uppföra parkeringsanläggningar i samband med bostadsförnyelser.  Och byggt parkeringsanläggningar har vi gjort sedan dess! Idag äger bolaget 32 parkeringsanläggningar med cirka 6 300 p-platser. Och fler på gång. 


Fira med oss!

Under året kommer Stockholm Parkering att genomföra många olika aktiviteter för att fira sin födelsedag. Dessa aktiviteter presenteras löpande här. 


Vi bjuder på fika på Medborgarplatsen. Genomfört.

Den 27 april, kl. 11-14 på Medborgarplatsen, på torget. Då informerar vi om vår billiga kvällsparkering och bjuder på kaffe. Välkommen att prata med oss!

Förr parkerade alla bilar på torget till Medborgarplatsen. Vi byggde under torget P-hus Medborgarplatsen (som då hette Götagaraget) och frigjorde därmed utrymme för stockholmare. Idag är Medborgarplatsen ett torg som sjuder av liv, här finns allt från restauranger och kafeterior till en skridskobana på vintern. Medborgarplatsens 300 000 gatstenar som täckte torgytan togs upp innan bygget påbörjades, bevarades och lades tillbaka när bygget var klart. Stockholm Parkering tog på sig hela kostnaden för upprustningen av torget.


Vi bjuder på frukostpåse i P-hus Råcksta 

Den 10 maj, kl. 7-9 kommer vi att hålla till i P-hus Råcksta. Vi delar ut information om infartsparkeringar och berättar också gärna för besökare om hur det är att hyra p-plats i garaget. Välkommen att träffa oss!

Att tillhandahålla infartsparkeringar har alltid varit en viktig fråga för bolaget. Syftet med infartsparkeringar är att minska antalet bilar som annars skulle ha kört ända fram till innerstaden. Då minskas trängseln i stan. Råcksta infartsparkering fick relativt nyligen en total upprustning och hela parkeringshuset, som förr var ett däck, fick många fler platser för att möta efterfrågan av p-platser från de många nyinflyttade till Råcksta. I samband med invigningen i april 2015 bytte Råcksta infartsparkering namn till P-hus Råcksta då det nu också fanns p-platser att hyra. 


Träffa oss och vi berättar för dig om cykelparkering

Den 9 juli, i samband med invigningen av Citybanan, kommer vi att finnas i Odenplans biljetthall vid Odenplan. Här berättar vi om Odenplans cykelgarage och hur du kan hyra där  en plats för cykeln. Odenplans cykelgarage får i samband med öppnandet av Citybanan en direkt förbindelse med biljetthallen. Vi visar dig gärna cykelgaraget. Välkommen!

Att ordna parkeringar för cyklar är ett relativt nytt uppdrag för bolaget. Vi har arbetat med uppgiften  nu i två-tre år  och kan i dagsläget erbjuda cykelparkeringar i 23 parkeringsanläggningar. För det mesta hyr man cykelplats i en box, men andra typer av parkeringar förekommer också. Odenplans cykelgarage invigdes den 24 augusti och här finns plats för cirka 300 cyklar. 


Håll denna sida under uppsikt, fler evenemang planeras och kommer att presenteras på denna sida!Stockholm Parkering firar 40 år! Håll denna sida under uppsikt, fler evenemang planeras.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​