Skip Navigation Links/ > Felparkering

Felparkering

​​Överklaga kontrollavgift

Här kan du överklaga en kontrollavgift utskriven av Stockholm Parkering

Observera att om du överklagar en kontrollavgift med hänvisning till en parkeringsbiljett måste du ha något som styrker ditt köp av biljetten, t.ex. ett kontoutdrag. Vi kommer att efterfråga det.

Fyll i formuläret ​​Det finns två typer av parkeringsanmärkningar


1. Kontrollavgift - på tomtmark

En Kontrollavgift skrivs ut då parkeringen varit felaktig på tomtmark, dvs P-hus, gårdsparkering mm. Om du har fått en kontrollavgift av Stockholm Parkering kan du överklaga den hos oss. Du måste ha mycket goda skäl för att vi ska godkänna din överklagan.

2. Felparkeringsavgift - på gatan

En Felparkeringsavgift skrivs ut då parkeringen varit felaktig på gatumark. Om du har synpunkter på en felparkeringsavgift ska du vända dig till polisen med din överklagan.

Är din kontrollavgift betald?
Ange ditt OCR-nummer
   

​​

Kontrollavgifter på tomtmark

Då du får en kontrollavgift har ditt fordon varit uppställt i strid mot skyltade parkeringsvillkor eller förbud. Med anledning av detta har du debiteras en kontrollavgift enligt LKOP SFS (1984:318).

Kontrollavgift som inte överklagas, ska betalas inom 10 dagar från utfärdandet.I annat fall riskerar du efter en påminnelse att påföras inkassokrav.Stockholm Parkering samarbetar med Profina AB.

Om du överklagar en kontrollavgift utställd av Stockholm Parkering ska du inte betala den innan ärendet har utretts. Räkna med en handläggningstid på upp till 10 arbetsdagar innan du får en första återkontakt från oss.

Att tänka på innan du överklagar en kontrollavgift

Normalt medger dessa punkter inte att kontrollavgiften avskrivs, om inte kvitto, intyg mm kan visas.

Biljett saknas
Att i efterhand uppvisa parkeringsbiljett, kvitto eller parkeringstillstånd eller en P-skiva som saknats eller varit felinställd medför normalt inte att kontrollavgiften avskrivs.

Parkeringsautomaten är ur funktion​
Om parkeringsautomaten är trasig ska du uppsöka annan automat inom parkeringsområdet. Om det inte finns fler automater ska du ringa och anmäla att maskinen är ur funktion. Du får då ett kontrollnummer. Telefonnumret står på automaten eller tillhörande skylt. Om parkeringsautomaten senare av oss konstate​rats ur funktion blir kontrollavgiften vanligen avskriven.​

Lastning och lossning​
Rättspraxis är att om aktivitet inte förekommit vid bilen anses bilen vara parkerad.

Om du flyttat ska du med överklagan bifoga kopia på kontraktet som visar tidpunkten för flytten.Har du köpt ett otympligt föremål ska du bifoga kvitto som visar att tidpunkten för ditt inköp överensstämmer inom rimliga gränser med tidpunkten då kontrollavgiften skrivits.


Sjukhusbesök
Då du själv eller nära anhörig har varit tvungen att 
akut uppsöka sjukhus ska det styrkas med intyg eller kvitto från sjukhuset.
Om bil eller registreringsskylt är stulen ska polisanmälan bifogas.
Vid tekniskt fel på bilen som du inte kunnat förutse ska verkstadskvitto bifogas.​


Transportstyrelsens broschyr "Stanna och parkera" där de samlat in de viktigaste generella bestämmelserna om att stanna och parkera.​​
                
 Här kan du överklaga en kontrollavgift utskriven av Stockholm Parkering


Observera att om du överklagar en kontrollavgift med hänvisning till en parkeringsbiljett måste du ha något som styrker ditt köp av biljetten, t.ex. ett kontoutdrag. Vi kommer att efterfråga det.


Fyll i formuläret ​


Plusgiro och Bankgiro


Vill du betala din kontrollavgift, vänligen, använd Stockholm Parkerings: 

Plusgiro 923100-2 eller 

Bankgiro 5469-8725.

 

Glöm inte att ange kontrollavgiftens

OCR-nummer!


Interbank Payments /Betalning från utlandet


In the case that foreign remittances are required, the European interbank system may request certain codes for the transfer of money. The following codes and information are applicable for remitting funds to Stockholm Parkering:


IBAN CODE: SE38 9500 0099 6026 0484 7125


BIC CODE: NDEASESS BANK 


ADDRESS: NORDEA BANK

SVERIGE AB, P.O. Box 49083, 

SE 100 28 Stockholm, Sweden ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​