Skip Navigation Links/ > P-hus Hagastaden

P-hus Hagastaden

​Information om bygget av P-hus Hagastaden

Stockholm Parkering har i uppdrag av kommunfullmäktige i Stockholms stad att bygga nya, underjordiska garage i syfte att avlasta gatumarken från parkerade bilar. Den 2 december 2013 fattade Stockholms stads kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut om P-hus Hagastaden. Genomförandebeslut fattades av kommunfullmäktige under hösten 2017.  I oktober 2018 startade själva bygget av garaget.P-hus Hagastaden ligger under markytan i det gråmarkerade området, under parken. Norra Stationsparken blir en genomgående park i området med plats för handel, marknader och evenemang.


Hösten 2018 sattes alltså bygget av själva P-hus Hagastaden igång. Garaget kommer att få 1022 p-platser. Det blir Stockholm Parkerings längsta garage, ca 550 meter långt. P-hus Hagastaden beräknas bli färdigt 2021 förutsatt att alla byggarbeten i området flyter på som planerat. 


P-hus Hagastaden kommer att vara en bland de största parkeringarna i området och finns för boende, för de som arbetar i området och för besökande. I Hagastaden kommer det inte att finnas boendeparkering och möjligheterna att parkera på gatan kommer att vara begränsade. 


20 procent av p-platserna kommer att få laddplatser och här ska också finnas cykelparkeringar.


Illustration över blivande Hagastaden


När garaget är färdigt anläggs stora delar av Norra Stationsparken på dess tak. Norra Stationsparken blir rekreationsområdet i Hagastaden med grönområden, fontäner och vattenkonst.


Stockholm Parkering började bygga i området redan 2014 – först färdigställdes Strimlan


Stockholm Parkering har byggt i Hagastaden sedan 2014. Under 2014-2017 genomfördes bygget av ”Strimlan”, en av de bärande långväggarna för garaget. Betongkonstruktionen är ca sju meter bred, ca 12 meter hög och 400 meter. Strimlan har två syften: Dels att vara en av väggarna i P-hus Hagastaden, dels möjliggjorde den uppförande av bostadshus längs med Norra Stationsgatan 

 

Strimlan är ett bra exempel på hur allt byggande i Hagastaden måste ske i samklang med andra byggarbeten.Tvärsnitt av Strimlan som är 7m bred, 12 m hög och 400 m lång.


Finansiering av garaget kommer att ske via P-köp

Projektet finansieras genom s.k. P-köp där andra fastighetsbyggare utöver Stockholms stad bidrar till investeringen mot att de sedan kan nyttja p-platserna i P-hus Hagastaden.


 Vy över bygget av Hagastaden sommaren 2018


P-hus Hagastaden kommer att finnas under en park. Garaget beräknas bli klart 2021.


Utskick i januari 2019 till boende nära bygget av P-hus Hagastaden


Stockholm Parkering informerar i utskicket om de arbeten som pågår och planeras starta upp inom 2019 och som kan uppfattas ljudmässigt störande.


Läs brevet (pdf)


Stockholm Parkering färdigställer ytterligare ett garage i Hagastaden: P-hus Tors Torn


Stockholm Parkering har också förvärvat P-hus Tors Torn i Hagastaden. Den ligger under Tors Torn. Just nu inreder bolaget själva garaget. Parkeringen kommer att få drygt 200 p-platser och kunderna ska kunna börja parkera i P-hus Tors Torn kvartal 2 år 2019.


Så här ställer du dig i kö för P-hus Hagastaden eller P-hus Tors Torn: 


På sidan http://www.stockholmparkering.se/Pages/PplatserAttHyra.aspx​ finns en blå fyrkant med tre textfält. Det nedersta fältet är en sökfunktion. Skriv där Hagastaden eller Tors Torn. När anläggningsinformation kommer upp finns under informationen också en knapp ”Ställ dig i kö”. Klicka på knappen och fyll i. Att stå i kö är kostnadsfritt.


PS. Namnet P-hus Tors Torn är ett arbetsnamn.


Kontakt​

 ​

Epost: 

bygg@stockholmparkering.se

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​