Skip Navigation Links/ > P-hus Hagastaden

P-hus Hagastaden

​Information om bygget av P-hus Hagastaden

Stockholm Parkering har i uppdrag av kommunfullmäktige i Stockholms stad att bygga nya, underjordiska garage i syfte att avlasta gatumarken från parkerade bilar. Den 2 december 2013 fattade Stockholms stads kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut om P-hus Hagastaden. Genomförandebeslut fattades av kommunfullmäktige under hösten 2017.


Läs mer om Hagastaden


Under den blivande Norra Stationsparken ska vi bygga ett garage som ska lösa parkeringsfrågan i hela området. Garaget får över 1 030 p-platser, anläggningen kommer innehålla över 200 laddplatser för elbilar med möjlighet att utöka till alla platser när efterfrågan ökar.
P-hus Hagastaden ligger under markytan i det gråmarkerade området, under parken. Norra Stationsparken blir en genomgående park i området med plats för handel, marknader och evenemang.

 

 Strimlan

 

Under 2014-2017 genomfördes förberedande betongsarbetena för att kunna fylla upp gator och möjliggöra rundkörning i det kvarter som byggs innan Värtanbanan flyttar in i den nya tunneln.

Då dessa betongarbeten endast var en liten del av det blivande garaget fick denna konstruktion arbetsnamnet ”Strimlan”. Strimlan är ca sju meter bred,12 meter som högst och 400 meter lång betongkonstruktion som ska ligga under blivande Hagaesplanaden.Tvärsnitt av Strimlan som blir 7m bred, 12 m hög och 400 m lång.

 
P-hus Hagastaden beräknas bli klart 2020-2021


Kontakt​

 ​

Epost: 

bygg@stockholmparkering.se

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​