Skip Navigation LinksStockholm Parkering > P-hus Hagastaden

P-hus Hagastaden

​Information om bygget av P-hus Hagastaden

Stockholm Parkering har i uppdrag av kommunfullmäktige i Stockholms stad att bygga nya, underjordiska garage i syfte att avlasta gatumarken från parkerade bilar. Den 2 december 2013 fattade Stockholms stads Kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut om P-hus Hagastaden.

 

Under den blivande Norra Stationsparken ska vi bygga ett garage som ska lösa parkeringsfrågan i hela området. Garaget får över 1 200 p-platser.P-hus Hagastaden ligger under markytan i det gråmarkerade området, under parken. Norra Stationsparken blir en genomgående park i området med plats för handel, marknader och evenemang.

 

Förberedande arbeten för detta garage påbörjades sommaren 2014, med en sju meter bred,12 meter hög och 400 meter lång betongkonstruktion som ska ligga under blivande Hagaesplanaden. Hagaesplanaden är en av gatorna vid Norra Stationsparken och ligger ovanför "Strimlan", se bild nedan.


 


"Strimlan" är en del av P-hus Hagastaden och samtidigt en vägg mot bostadshusen.

 

Strimlan

 

Då de förberedande betongsarbetena endast är en liten del av det blivande garaget har denna konstruktion fått arbetsnamnet ”Strimlan”. Att vi bygger Strimlan redan nu beror på att man vill skapa en möjlighet till rundkörning i det kvarter som byggs. Stockholm Parkering kan dock inte bygga klart p-huset förrän Värtabanan flyttar in i tunneln. Strimlan är ett tydligt exempel på hur bygget av hela Hagastaden måste ske i samklang med alla andra arbeten i området.Tvärsnitt av Strimlan som blir 7m bred, 12 m hög och 400 m lång.

 

Arbete med Strimlan sker i etapper och pågår fram till år 2020. Efter det kan garaget byggas i sin helhet. P-hus Hagastaden beräknas vara färdigbyggt år 2020/2021 och ska då inrymma p-platser både för besökare och för de som arbetar och/eller bor i området.


 


Strimlan ligger parallellt med nuvarande järnvägsspåret. De olika färgerna symboliserar de fyra byggetapperna. Det blåa är etapp 1. Etapp ett är klart och etapp två blir klart våren 2016.


Dagbok över byggarbetet (bildspel som pdf)


P-hus Hagastaden hösten 2015


P-hus Hagastaden juni 2015


P-hus Hagastaden  mars 2015


P-hus Hagastaden december 2014


P-hus Hagastaden juni-oktober 2014​

 


P-hus Hagastaden beräknas bli klart 2020-2021


Kontakt

 ​

Epost: 

bygg@stockholmparkering.se


Parkera på Gävlegatan i Hagastaden​

 
Vi har iordningställt parkeringsmöjligheter på Gävlegatan 31-37. Taxa: Kl.9-17 kostar det 15 kr/timme.

 

Länkar

Till Hagastadens officiella hemsida 

 

Till Stockholms stads webbkamera över Hagastaden 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​