Skip Navigation LinksStockholm Parkering > Hjorthagsgaraget

Hjorthagsgaraget

​Information om Hjorthagsgaraget

Inom Stockholms stad pågår för närvarande ett intensivt plan- och projekteringsarbete inom den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Läs mer på

http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/norra-djurgardsstaden/


Kommande etapper av byggnation av bostäderna, handel och kulturfastigheter har svårt att lösa parkering inom egna fastigheter.


Stockholm Parkering har därför kontaktats av Exploateringskontoret med förfrågan om att uppföra en gemensam parkering (egen 3D-fastighet) i Fortums tidigare naftalager i området. Exploateringskontoret vill att bolaget möjliggör parkeringsköp av minst 1200 underjordiska parkeringsplatser.
 

Byggherrar i område skall tillgodose sin parkering via detta garage och teckna avtal om parkeringsköp med bolaget. Stockholm Parkering svarar för uppförande, ägande och framtida drift av anläggningen. Parkeringskunder tecknar avtal separat med Stockholm Parkering. Anläggning kommer även via samnyttjande att fungera som besöksanläggning till handel, idrott kultur m.m. i området.


Befintliga lagret

 

Det befintliga naftalagret befinner sig bakom det gamla Gasverksområdet, 60 m under mark, och består av två stora bergrum där det har förvarats nafta för gasframställning.
 
 

Fortum har tömt lagren på nafta och Stockholm stad och Fortum har förnärvarande, 2015, ett pågående projekt för att sanera bergrummen från kvarvarande nafta.

 

Tidigare skisser visar på lämplig lösning enligt nedan:
 

Bolaget har skrivit markanvisningsavtal med Stockholm stad och fått startbesked för planarbetet.                 


Vi skapar utrymme för Stockholm att växa!

 

E-posta gärna din fråga till bygg@stockholmparkering.se​​

 


Länkar

 

Start-PM för projektet ​

 

Maximalt influensområde 


Samrådsunderlag 20160613​

​​​​​