Kvalitet

​Detta är kvalitet för oss - detta jobbar vi för!

 • Att anläggningen upplevs som ren och fräsch
 • Att det finns tillräckligt med belysningsarmaturer, lampor
 • Att skyltningen är tydlig, korrekt och informativ
 • Att garaget har tydlig och korrekt linjemarkering
 • Att anläggningen upplevs som ljus
 • Att öppettiderna är bra
 • Att "mörka hörn", skrymslen och vrår i anläggningarna minimeras
 • Att betalsystemen/et fungerar bra
 • Att det finns tillfredsställande mängd alternativa betalningsmöjligheter
 • Att det är lätt att komma in/ut i anläggningen med bil
 • Att det är lätt att komma in/ut i anläggningen gående


Detta gör vi för att våra anläggningar ska upplevas som ljusa och fräscha

 ​...ljust

Vi sparar inte på belysning i våra garage. Redan vid infarten har vi mycket ljus för att undvika känslan av att åka  ner i ett svart hål när man kör in i ett garage. Belysningen är placerad så att inga stora skuggytor bildas.  Dessutom finns speglar uppsatta i trapphus och passager eftersom de tillsammans med ett bra ljus visar alla  dolda utrymmen. Vi väljer bara lampor som ger ett varmt och generöst ljus, allt för att öka trivseln i garagen.  Självklart använder vi oss av energisnåla armaturer, lampor och lysrör.

 ...skyltning

Redan ute på gatan är skyltningen till våra garage tydlig och informativ. Vid infarten finns alltid uppgifter om  anläggningens öppettider. Över huvud taget är skyltningen omfattande, tydlig och lätt att förstå för både bilburna  och gående. De gator och platser som man hänvisar till vid utfarter och utgångar är de mest kända, allt för att  underlätta våra kunders möjlighet att orientera sig. Dessutom är våra skyltar vid automaterna i publika garage  också på engelska.

 ...teknik

Vi försöker alltid vara först med att införa ny teknik om den kan hjälpa kunden. Vi för en fortlöpande dialog med olika leverantörer för att utveckla tekniken i våra anläggningar. Resultatet är att vi ligger i teknikens  frontlinje, t.ex. betalautomater och övervakningssystem. Parkeringsövervakning sker med hjälp av                 handterminaler och innebär en större tillförlitlighet och ökad möjlighet till väl underbyggda diskussioner med  kunden.

 ...säkerhet

I vissa garage har vi kameraövervakning. Alla utrymningsvägar är alltid fria och utmärkta med bra skyltbelysning.

 ...underhåll

Vi har ett ambitiöst underhållsprogram. Ambitionen är bland annat att måla om varje garage minst en gång vart tredje år. Dessutom är ambitionen att byta ut 70-80 stycken betalautomater varje år. Det innebär att automaterna aldrig kommer att bli ålderstigna innan de byts ut mot modernare utrustning.

 ...bemötande

Varje möte med en kund är viktigt för oss. Fortlöpande utbildning och träning i kundorientering kommer att  prioriteras ännu mer i framtiden. Öppenhet och lyhördhet är nyckelord i våra kundrelationer. Vår kundservice ger  information om alla våra garage. Hit kan man också vända sig för att få sin sak prövad om man tycker att en  kontrollavgift utfärdats på felaktiga grunder. Till kundservice är man välkommen när som helst under vanlig  kontorstid, både per telefon, e-post eller via personligt besök.

 ...städning

I vårt klimat är det svårt att hålla rent i garagen vintertid då snö och slask följer med bilarna in. Vår ambition är      att alltid hålla så rent som det är praktiskt möjligt. När det regnar och snöar sätter vi in extra resurser. Vi plockar upp skräp så fort det går.


                
 


Stockholm Parkering är ett kommunalt bolag som tillhör Stockholms stad.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​