Skip Navigation LinksStockholm Parkering > Pågående

Pågående

​Byggprojekt under uppförande


Hagastaden
Under Norra Stationsparken planeras för ett garage som blir Sveriges största underjordiska garage med 1 340 p-platser. Den 2 december 2013 fattade Stockholm stads Kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut om garaget. Förberedande arbeten för detta garage påbörjades 2014. År 2020 planeras att garaget ska börja byggas i sin helhet för att stå klart två år senare.​Publika Laddstationer

Stockholm Parkering har ett pågående projekt avseende att bygga ut laddinfrastruktur för elbilar.
Stockholm Parkering erhöll 2015 investeringstöd från Klimatklivet och just nu pågår en utbyggnad om minst 307 publika laddstationer I bolagets anläggningar. 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​