Planerade

​Planerade byggprojekt

Arbetet med att utreda och planera nya parkeringsanläggningar pågår löpande. Här kan du läsa mer om vilka projekt som är på gång och i vilket skede i planeringsprocessen de befinner sig i just nu. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss för ytterligare information.


Hjorthagsgaraget
Läs mer på

http://www.stockholmparkering.se/Pages/Hjorthagsgaraget.aspx

http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/norra-djurgardsstaden/


Klockelund
Parkeringsbehovet föreslås lösas i parkeringsgarage mellan Nynäsvägen och 

Perstorpsvägen, vilka även får funktionen av bullerskärm mot gata och bostäder.


Bolidenvägen


Inom projektet Årstastråcket så planeras för ett bergrumsgarage som ansluter till befintliga arbetstunneln.
Läs mer på http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/arstastraket/


P-hus Brommaplan

I planerna för nya Brommaplan centrum ingår att nuvarande infartsparkering som är belägen på Linneduken 4 flyttas och läggs under det planerade handelsytan.Den nya anläggningen blir en  kombinerad infarts- och besöksparkering i ett underjordiskt garage med ca 350 bilplatser.

 

Läs mer på http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Bromma/Detaljplanearbete-bussterminal/​

​​ 

P-hus Årstafältet
I den norra del av Årstafältet planeras för ett nytt parkeringshus som skall nyttjas av bostäderna i området.

Läs mer på http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/arstafaltet

                 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​