Skip Navigation Links/ > Press Stockholm Parkering

Press Stockholm Parkering

Presskontakt

Anne Lintala, informatör

anne.lintala@stockholmparkering.se

 

Telefon: 08-772 96 85, 070-772 96 85

 

Lista över pressmeddelanden längst ner på denna sida.​​


Stockholms stad har delat upp parkeringsfrågorna mellan Stockholm Parkering och Trafikkontoret i Stockholms stad.

 

Stockholm Parkering har hand om parkering på tomtmark. 

 

Med tomtmark menas parkeringsanläggning inom fastighet, exempelvis p-hus, garage samt utomhusparkering på mark som är belägen inom fastighet. Dessa utomhusparkeringar är generellt alltid "byggda" såsom en asfaltparkering med linjemålningar och stopplankor. En skylt med vårt namn och telefonnummer finns alltid vid infarten till parkeringsanläggningen.  

 

Också blivande gatumark som ännu inte tagits i anspråk för sitt ändamål, då området inte slutligt färdigställts, är tomtmark. (Norra Djurgårdsstaden, Hagastaden). 

 

Trafikkontoret har hand om parkeringen på gatumark. 

 

Trafikkontoret ansvarar för parkering längs gatorna, "kantstensparkering". 

 

Presskontakt på trafikkontoret är Elisabet Munters, kommunikationschef, 

Telefon: 08-508 26 107, E-post: elisabet.munters@stockholm.se ​

 

Trafikkontoret har en pressjour som är bemannad dygnet runt. 

Telefon: 08-508 26 282


 

Polishusparken Vid Rådhuset är taket på Rådhusgaraget. Detta är ett exempel hur Stockholm Parkering aktivt arbetar med att skapa utrymme på gatumark och bidrar till att försköna stadsmiljön. 

 

Pressmeddelanden


2018-10-03


Stockholm Parkering går från 800 till 1200 laddplatser med stöd av Klimatklivet


Tidigare pressmeddelanden​

2018-06-04
Pressmeddelande: Sveriges första cykelsnurra

Presentation av cykelsnurra​​

2018-06-04

Nu öppnas webbutiken för köp av sommarparkering​​

2018-05-16

Fler förhyrda MC-platser i åtta p-hus i Stockholms innerstad


2018-03-05

P-hus Slottsbacken - Stockholm Parkerings första mobilitetsgarage – en plats för hållbara transporter och enklare vardagStockholm Parkering är en del av Stockholms stad.


  

Fakta om oss:

Omsättning

599 mnkr

Antal anställda

69 årsanställda

Antal P-platser bolaget 

ansvarar för

65 800

Antal P-hus och garage

231

Antal ytparkeringar

1 372

Antal infartsparkeringar

32

Antal anläggningar 

bolaget äger

32 med cirka 6 300 platser


  

Protokoll

 

Stockholm Parkerings styrelsehandlingar finns på samma plats där Stockholms stad samlar alla sina nämndhandlingar, kommunfullmäktigehandlingar m.m. 

Sidan heter: 

http://insyn.stockholm.se/​


 

​​​​​​​​​