Press

Presskontakt

Anne Lintala

anne.lintala@stockholmparkering.se

 

Telefon: 08-772 96 85, 070-772 96 85

 

Lista över pressmeddelanden längst ner på denna sida.​​


Stockholms stad har delat upp parkeringsfrågorna mellan Stockholm Parkering och Trafikkontoret i Stockholms stad.

 

Stockholm Parkering har hand om parkering på tomtmark. 

 

Med tomtmark menas parkeringsanläggning inom fastighet, exempelvis p-hus, garage samt utomhusparkering på mark som är belägen inom fastighet. Dessa utomhusparkeringar är generellt alltid "byggda" såsom en asfaltparkering med linjemålningar och stopplankor. En skylt med vårt namn och telefonnummer finns alltid vid infarten till parkeringsanläggningen.  

 

Också blivande gatumark som ännu inte tagits i anspråk för sitt ändamål, då området inte slutligt färdigställts, är tomtmark. (Norra Djurgårdsstaden, Hagastaden). 

 

Stockholm Parkering ansvarar också för gatuparkeringen på Djurgården då Djurgården är tomtmark. 

 

Trafikkontoret har hand om parkeringen på gatumark. 

 

Trafikkontoret ansvarar för parkering längs gatorna, "kantstensparkering". 

 

Presskontakt på trafikkontoret är Elisabet Munters, kommunikationschef, 

Telefon: 08-508 26 107, E-post: elisabet.munters@stockholm.se ​

 

Trafikkontoret har en pressjour som är bemannad dygnet runt. 

Telefon: 08-508 26 282


 

Polishusparken Vid Rådhuset är taket på Rådhusgaraget. Detta är ett exempel hur Stockholm Parkering aktivt arbetar med att skapa utrymme på gatumark och bidrar till att försköna stadsmiljön. 

 

Pressmeddelanden


Senaste 2017-06-12: För första gången - Stockholm Parkering hyr p-platser till en cykelpool​​

 

Tidigare pressmeddelanden


2017-05-15: ​Från och med i dag kan man köpa sommarparkering

2017-05-09  ​Nu har Stockholm Parkering cykelparkeringar i 30 anläggningar​

2016-09-21 Första cykelboxen i Stockholms stad för en velomobil

Bilagor: 

1) Kartbild, högupplöst, över cykelparkeringarna 
2) Lista över cykelparkeringarna 
3) Högupplöst  bild av cykelboxen med velomobil.  ​​

 

2016-05-18 Nu finns cykelparkering i 20 av Stockholm Parkerings anläggningar

Bilagor: 

1) Kartbild, högupplöst, över cykelparkeringarna 
2) Lista över cykelparkeringarna 
3) Högupplöst  bild av cykelboxar. Fotograf: Thomas Henrikson​

 

2015-06-24 Stigbergsgaraget, med 300 p-platser, invigdes den 23 juni 2015

2015-04-14 I dag invigdes Stockholm Parkerings största P-hus med infarts- och cykelparkering

 

2013-11-16 Arenagaraget under Tele2 Arena öppnar den 16 november  

2013-09-13 Nu startar byggnationen av Stigbergsgaraget

2013-08-28 1650 nya parkeringsplatser för totalt en miljard kronor

2013-06-07 Stockholms stads skolparkeringar öppnas för allmänheten

2013-05-16 Stockholm Parkering underlättar för elbilarnas intåg 

2013-05-02 Ny infartsparkering vid T-bana Globen ​       


Stockholm Parkering är en del av Stockholms stad.


  

Fakta om oss:

Omsättning

571 mnkr

Antal anställda

69 årsanställda

Antal P-platser bolaget 

ansvarar för

71 000

Antal P-hus och garage

232

Antal ytparkeringar

1 401

Antal infartsparkeringar

23

Antal anläggningar 

bolaget äger

32 med cirka 6 300 platser


  

Protokoll

 

Stockholm Parkerings styrelsehandlingar finns på samma plats där Stockholms stad samlar alla sina nämndhandlingar, kommunfullmäktigehandlingar m.m. 

Sidan heter: 

http://insyn.stockholm.se/​


 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​