Skip Navigation Links/ > P-hus Bolidenvägen

P-hus Bolidenvägen

​Information om P-hus Bolidenvägen

Längs med Bolidenvägen planeras för ett nytt underjordiskt parkeringsgarage med ca 400 parkeringsplatser.   Infart sker genom en befintlig tunnel som återanvänds.


Projektet innebär att en ny detaljplan skall tas fram samt att projektet behöver söka tillstånd för var vattenverksamhet då garaget är beläget under grundvattennivån. Tillståndsprocessen för detta pågår och handlingar publiceras på denna sida via länkarna till höger.

               

Vi skapar utrymme för Stockholm att växa!

 

E-posta gärna din fråga till bygg@stockholmparkering.se​​

 


Länkar

Samrådsredogörelse 2018-12-10​

Samrådsunderlag P-garage Bolidenvägen


​​​​​​​​