Skip Navigation Links/ > P-hus i Stockholms city som Stockholm Parkering har byggt

P-hus i Stockholms city som Stockholm Parkering har byggt

​Färdigställda p-hus i City, Vasastan, Kungsholmen och Södermalm

För att se var parkeringen finns, klicka på namnet.


City
 

 

P-hus Norra Latin med ca 200 bilplatser färdigställdes 1989. P-huset är även ett skyddsrum om kan rymma upp till 2000 personer i krigstid. Böving & Kinnmark var arkitekt och entreprenör var SIAB. 


Projektet presenterades på världsutställningen 1994. På gården bevarades stora träd och en ny fontän anlades av Stockholm Parkering.


 

P-hus Kungsbron färdigställdes 2009. Den ligger vid Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan 21. Garaget är underjordiskt i två plan. 


Genom bygget av P-hus Kungsbron medverkar vi i stadsbyggnadsprocessen kring Norra Bantorget där fyra nya stadskvarter inrymmer 34 000 kvm kontor, 136 nya lägenheter och Stockholms största hotell. Projektet är en tredimensionell fastighetsbildning och ett samarbete med NCC Property Development.

 

Stockholm Parkering invigde ett parkeringsgarage under Slottsbacken i augusti 2006. Utrymmet under Slottsbacken övertogs och renoverades till ett modernt garage. Detta är ett exempel på hur man kan "smyga" in ett garage i en kulturhistorisk stadsmiljö utan att den stör omgivningen.

 


Vasastan
P-hus Norra Real, beläget under skolgården, invigdes i juni 1998. Det är byggt i två plan om vardera ca 2500 kvm och med plats för 176 bilar. Som generalentreprenör antogs APJ Betong Anläggningsteknik och arkitekt var Böving Kinnmark Arkitektkontor. Projektet innebar omfattande sprängningsarbeten i den känsliga innerstadsmiljön. Projektet genomfördes utan skador.

P-hus Norra Real erbjuder p-platser för besökare och kunder som vill hyra p-plats.  

 

 

P-huset vid S:t Eriksplan öppnades den 1 juli 2003 och har förbättrat parkeringssituationen och stadsmiljön i området. S:t Eriksplan är ett bra exempel på ett parkeringshus som gjort det möjligt att ersätta ett område med markparkering med ett parktorg med träd, blommor och buskar. P-hus S:t Eriksplan erbjuder parkering för tillfälliga besökare och kunder som vill hyra.


 

P-Snurran på Rörstrandsgatan är Stockholms parkerings första automatiska parkeringshus. Anläggningen invigdes 2003 och består av fyra våningsplan. Bilen körs in i en entréhall och en släde lyfter upp bilen och flyttar den till en ledig plats. Vid avfärd kan kunden inom 60-90 sekunder få bilen i retur. 


Automatiska parkeringshus kräver ca 40 procent mindre byggvolym än traditionella parkeringshus är ett sätt att effektivt utnyttja mark i trånga stadsdelar med stora parkeringsbehov. Lösningen erbjuder även kunden ett inbrottsskyddat parkeringsalternativ. I anslutning till P-Snurran finns en ytparkering med 26 platser.


 

Under hösten 2000 byggdes f.d. bingohallen Nöjespalatset om till en parkeringsanläggning. Tulegaraget är en tillbyggnad till ett befintligt P-hus och de totalt 75 platserna är fördelade på två plan. I garaget finns en lanternin som släpper in dagsljus i lokalen och dessutom är anläggningen konstnärligt utsmyckad för att höja trivseln. Tulegaraget är ett välkommet tillskott i ett område där det råder stor parkeringsbrist.

 


Kungsholmen
 

 

Rådhusgaraget som färdigställdes i december 2000 är ett P-hus med en mycket stilfull entré. Anläggningen erbjuder parkeringsplatser med möjlighet för både besökare och de som vill hyra plats. Ovanför Rådhusgaraget låg under 1800-talet den gamla Piperska trädgården. I och med byggnationen av Rådhusgaraget återställdes något av den forna gröna prakten, i en ny park.

 


 

Arbetet med Strandbergsdäcket påbörjades i september 1999. P-däcket stod klart för den första bilen i början av juli 2000. Infart till Strandbergsdäcket sker via Kjellgrensgatan.

 


Södermalm
 

 

Medborgarplatsen kom till i samband med att Medborgarhuset byggdes 1937-39. Torgytan höjdes 4 meter och gav utrymme för ett parkeringshus och ett magasin under. Parkeringshuset är byggt på gammal sjöbotten (sjön Fatburen) och därför grundlagt på pålar. 1989 köpte Stockholm Parkering utrymmet under torgytan av Stockholms stad och genomförde en totalrenovering.


Arkitekt för projektet var Böving & Kinnmark och entreprenör var SIAB. 


Betongbjälklag och installationer byttes ut samtidigt som två nya gångentréer med hiss och trappor utfördes. Den stenlagda torgytan återställdes efter komplettering av ett nytt tätskikt. Idag används parkeringshus Medborgarplatsen till större del av besökare och torgytan är avstängd för biltrafik.

 

 

Åsö Gymnasium på Södermalm byggdes det bostadsrättslägenheter och garage i två plan under gatunivå. Det nya garaget sammanlänkades med ett befintligt parkeringsgarage, Västgötagaraget. Det blev 150 nya p-platser utöver de 200 befintliga.


Här samarbetade NCC Bostäder och Stockholm Parkering som nu äger och förvaltar större delen av parkeringsytorna. Fastigheten är en tredimensionell fastighetsbildning. Första etappen av garagebyggnationen blev färdigställd våren 2008.


 

Högalidsgaraget, beläget i berget under Högalidsparken i Hornstull invigdes av finansborgarrådet Sten Nordin den 27 september 2011. Garaget började byggas i slutet av år 2008.Anläggningen har en tydlig miljöprofil; Garaget drivs utan tillförsel av värme, det omgivande berget täcker behovet.Belysningen utgörs av energibesparande LED belysning. Vidare finns laddstationer för elbilar på samtliga 209 bilplatser. Varje laddstation har 16 ampere. Samtidigt med garaget byggdes också en ny nätstation åt Fortum.

 Stigbergsgaraget finns på Renstiernas Gata 5 på Södermalm. Garaget finns i Stigberget. Det började byggas i augusti/september 2013 och invigdes den 23 juni 2015 av trafikborgarrådet, tillika Stockholm Parkerings ordförande, Daniel Helldén.

Garaget är byggt i två skepp och i tre våningar. 60 av de 300 p-platserna var vid invigningen utrusade med laddstationer för elbilar (Typ 2 Mode 3). Precis som Högalidsgaraget drivs Stigbergsgaraget utan tillförsel av värme, bergets eget värme används. Belysning utgörs av LED-belysning.           

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​