Skip Navigation Links/ > Etiska regler

Etiska regler

​Etik

Stockholm Parkerings eftersträvar alltid en effektiv och korrekt hantering av sina kunder.


Stockholm 
Parkering har varit en drivande kraft i framtagandet av etiska regler för parkeringsbranschen i Sverige.


Redan i början av nittiotalet uppmärksammade vi behovet av sådana regler. Därför är vi extra glada att våra ansträngningar har rönt framgång i den meningen att branschen antagit gemensamma etiska regler.

 

Här är några av de regler som vi arbetar efter; 


Vi bedriver parkeringsverksamheten med syfte att på ett stadsbyggnadsmässigt sätt bidra till ökad tillgänglighet, säkerhet och god miljö

Syftet med verksamheten är att möta bilisternas efterfrågan på goda möjligheter till ordnad parkering

Vi arbetar för att öka förståelsen hos allmänheten för nödvändigheten av att genom en väl avvägd parkeringsövervakning tillse att säkerhet, tillgänglighet och god trafikmiljö inte äventyras

Personal som arbetar som parkeringsövervakare eller som handlägger parkeringsärenden vid bolagets kundserviceenhet har god utbildning och deltar fortlöpande i vår branschorganisations vidareutbildning
 
Vår skyltning ska vara både tydlig och lättförståelig

Vår skyltning ska följa lagar, bestämmelser och rättspraxis

All övervakningspersonal ska uppträda uniformerad 

Alla fordon som används inom parkeringsövervakningens verksamhet skall vara tydligt märkta med bolagets namn

Vi har en nedtecknad övervakningspolicy som tillämpas av personalen​                
 


Nöjda kunder är det viktigaste som vi har!

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​