Skip Navigation LinksStockholm Parkering > Fakta Kontrollavgift

Fakta Kontrollavgift

Frågor och svar

Vi kan svara på frågor om parkering i garage, p-hus och på ytparkeringar. Vi bedriver verksamhet på tomtmark. 
 
Frågor rörande parkering på gatumark​ besvaras av Trafikkontoret 08-508 27 200, eller läs på deras hemsidor om parkering​. Om du har fått en felparkeringsavgift så har du fått den på gatumark. "Parkeringsbot" på tomtmark heter Kontrollavgift.
  
Om kontrollavgift
 
Hur överklagar jag en kontrollavgift?
Skicka en skriftlig överklagan till oss. Bifoga en kopia av kontrollavgiften. Eventuell betalning sker efter det att utredning gjorts av oss och när skriftligt svar är er tillhanda. Överklaga här.​
 
Vad händer om jag inte betalar kontrollavgiften?
Om du inte betalar i tid får du en påminnelse. Därefter överlämnas ärendet till inkasso, om du inte överklagar. Går ärendet till inkasso måste du betala inkassoavgift utöver kontrollavgiften.​ Till sist hamnar ärendet hos Kronofogden.

Om du inte hittar svar på din fundering är du välkommen att höra av dig till oss. 

 

E-posta din fråga 

eller ring

Tel: 08-772 96 00 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​