Skip Navigation LinksStockholm Parkering > P-hus Hagastaden

P-hus Hagastaden

​Information om bygget av P-hus Hagastaden

Stockholm Parkering har i uppdrag av kommunfullmäktige i Stockholms stad att bygga nya, underjordiska garage i syfte att avlasta gatumarken från parkerade bilar. Den 2 december 2013 fattade Stockholms stads kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut om P-hus Hagastaden. Genomförandebeslut fattades av kommunfullmäktige under hösten 2017.  I oktober 2018 startade själva bygget av garaget.P-hus Hagastaden ligger under markytan, under Norra Stationsparken som blir en genomgående park i området med plats för handel, marknader och evenemang.


Hösten 2018 sattes bygget av själva P-hus Hagastaden igång. Garaget kommer att få 1022 p-platser. Det blir Stockholm Parkerings längsta garage, ca 550 meter långt. P-hus Hagastaden beräknas bli färdigt 2021 förutsatt att alla byggarbeten i området flyter på som planerat. 


P-hus Hagastaden kommer att vara en bland de största parkeringarna i området och finns för boende, för de som arbetar i området och för besökande. I Hagastaden kommer det inte att finnas boendeparkering och möjligheterna att parkera på gatan kommer att vara begränsade. 


20 procent av p-platserna kommer att få laddplatser och garaget förbereds för att byggas ut med fler laddplatser i framtiden.


Illustration över blivande Hagastaden


När garaget är färdigt anläggs stora delar av Norra Stationsparken på dess tak. Norra Stationsparken blir rekreationsområdet i Hagastaden med grönområden, fontäner och vattenkonst.


Stockholm Parkering började bygga i området redan 2014 – först färdigställdes Strimlan


Stockholm Parkering har byggt i Hagastaden sedan 2014. Under 2014-2017 genomfördes bygget av ”Strimlan”, en av de bärande långväggarna för garaget. Betongkonstruktionen är ca sju meter bred, ca 12 meter hög och 400 meter. Strimlan har två syften: Dels att vara en av väggarna i P-hus Hagastaden, dels möjliggjorde den uppförande av bostadshus längs med Norra Stationsgatan 

 

Strimlan är ett bra exempel på hur allt byggande i Hagastaden måste ske i samklang med andra byggarbeten.Tvärsnitt av Strimlan som är 7m bred, 12 m hög och 400 m lång.


Finansiering av garaget sker via P-köp

Projektet finansieras genom s.k. P-köp där andra fastighetsbyggare utöver Stockholms stad bidrar till investeringen mot att de sedan kan nyttja p-platserna i P-hus Hagastaden.


 Vy över bygget av Hagastaden sommaren 2018


P-hus Hagastaden kommer att finnas under en park. Första delen av garaget beräknas bli klart 2021.


Viktig information om pågående arbeten:

Ingen aktuell information.


Så här ställer du dig i kö för P-hus Hagastaden: 


På sidan http://www.stockholmparkering.se/Pages/PplatserAttHyra.aspx​ finns en blå fyrkant med tre textfält. Det nedersta fältet är en sökfunktion. Skriv där Hagastaden. När anläggningsinformation kommer upp finns under informationen också en knapp ”Ställ dig i kö”. Klicka på knappen och fyll i. Att stå i kö är kostnadsfritt.


Stockholm Parkering har ytterligare ett garage i Hagastaden

Stockholm Parkering har förvärvat Norra Tornsgaraget i Hagastaden. Infarten finns vid Norra Stationsgatan 75. Parkeringen invigdes i början av maj 2019. Kontakt​

 ​

Epost: 

bygg@stockholmparkering.se

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​