Skip Navigation Links/ > Pågående byggprojekt hos Stockholm Parkering

Pågående byggprojekt hos Stockholm Parkering

​Byggprojekt under uppförande

Hagastaden
 

Stockholms stads kommunfullmäktige fattade 2017 ett genomförandebeslut för P-hus Hagastaden. 570 miljoner kronor beviljades för fortsatt byggverksamhet. Bygget av det underjordiska P-huset kommer att bli en mycket central punkt i Hagastaden då den största delen P-hus Hagastadens tak blir en stor stadspark.

 

Publika laddstationer

Stockholm Parkering har vid årsskiftet 2017/2018 installerat totalt 1000 laddplatser. De är flest i Sverige. Utbyggnadstakten ligger på drygt 100 laddplaser per år. 
 Stockholm Parkering hade  vid årsskiftet 2017/2018​ installerat 65 procent av samtliga publika laddplatser i Stockholm. 

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​