Skip Navigation Links/ > Press Stockholm Parkering

Press Stockholm Parkering

Presskontakt

Anne Lintala, Strateg kommunikation

anne.lintala@stockholmparkering.se

 

Telefon: 08-772 96 85, 070-772 96 85

 

Lista över pressmeddelanden längst ner på denna sida.​​


Stockholms stad har delat upp parkeringsfrågorna mellan Stockholm Parkering och Trafikkontoret i Stockholms stad.

 

Stockholm Parkering agerar på tomtmark 

 

Med tomtmark menas parkeringsanläggning inom fastighet, exempelvis p-hus, garage samt utomhusparkering på mark som är belägen inom fastighet. Dessa utomhusparkeringar är generellt alltid "byggda" såsom en asfaltparkering med linjemålningar och stopplankor. En skylt med vårt namn och telefonnummer finns alltid vid infarten till parkeringsanläggningen.  

 

Också blivande gatumark som ännu inte tagits i anspråk för sitt ändamål, då området inte slutligt färdigställts, är tomtmark. (Norra Djurgårdsstaden, Hagastaden). 

 

Trafikkontoret agerar på gatumark

 

Trafikkontoret ansvarar för parkering längs gatorna, "kantstensparkering". 

 

Trafikkontoret har en pressjour som är bemannad dygnet runt. 

Telefon: 08-508 26 282


 

Polishusparken Vid Rådhuset är taket på Rådhusgaraget. Detta är ett exempel hur Stockholm Parkering aktivt arbetar med att skapa utrymme på gatumark och bidrar till att försköna stadsmiljön. 

 

Aktuella pressmeddelanden

2021-01-19: 

Stockholm Parkering storsatsar på att installera laddplatser​
Tidigare pressmeddelanden​


2020


2020-09-28: Fler leveransboxar när Stockholm Parkerings garage utvecklas till mobilitetshubbar för enklare och hållbarare vardag ​​


2019


2019-05-17: Invigning av Sveriges första helautomatiska cykelgarage – Cykelsnurran

Se film från invigning av Cykelsnurran (1,44 min)​


2018

2018-11-16: Pilotprojekt: Snart kan bilister hyra elsparkcyklar i tre parkeringshus i Stockholml

 

2018-10-03: Stockholm Parkering går från 800 till 1200 laddplatser med stöd av Klimatklivet​​


 2018-08-30: Pressmeddelande: Sveriges första cykelsnurra

Presentation av cykelsnurra​​


 2018-08-04: Nu öppnas webbutiken för köp av sommarparkering​​

2018-05-16: Fler förhyrda MC-platser i åtta p-hus i Stockholms innerstad

 

2018-03-05: P-hus Slottsbacken - Stockholm Parkerings första mobilitetsgarage – en plats för hållbara transporter och enklare vardag​

 

2018-01-24: Nu har Stockholm Parkering installerat den 1000:de laddplatsen för elbilar. Flest i Sverige! 


Stockholm Parkering är en del av Stockholms stad.


  

Fakta om oss 2019:

Omsättning

618 mnkr

Antal anställda

74 årsanställda

Antal P-platser bolaget 

ansvarar för

63 600

Antal P-hus och garage

237

Antal ytparkeringar

1 366

Antal infartsparkeringar

36

Antal anläggningar 

bolaget äger

32 med cirka 6 600 platser

 

   

Protokoll

 

Stockholm Parkerings styrelsehandlingar finns på samma plats där Stockholms stad samlar alla sina nämndhandlingar, kommunfullmäktigehandlingar m.m. 

Sidan heter: 

http://insyn.stockholm.se/​


 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​