Frågor och svar med anledning av Coronaviruset

Här har vi sammanställt information samt svar på de vanligaste frågorna vi får till Kundservice med anledning av pågående smittspridning av Coronaviruset.

Stockholms stad, genom Trafikkontoret, utfärdar en dispens för parkering på gatumark för sjukvårdspersonal, hemtjänst, äldreboenden, socialjour och anställda på bostad med särskild service i Stockholm. Denna dispens gäller även på vissa särskilt utmärkta platser hos Stockholm Parkering.

 
Information om dispensansökan från Trafikkontoret​
 

Om du har möjlighet - e-posta till oss, ring inte

Under rådande omständigheter är det färre på Kundservice som svarar i telefon. Det kan därför vara längre kötider än vanligt. Just nu har också receptionen begränsad bemanning. ​

Har du fått en kontrollavgift och har frågor måste du skicka e-post eller skriva ett brev. Vi kan inte hantera detta via telefon. Om du skriftligen överklagar din kontrollavgift ska du vänta med att betala den till dess att du får ett svar från oss.

E-posta din fråga​

Stockholms stads ändrade regler om felparkering på gatumark vid städdagar eller nätter - gäller ej hos Stockholm Parkering

Med anledning av pågående smittspridning av Coronaviruset har Stockholms stad tillfälligt ändrat sina rutiner gällande felparkering på parkeringsförbud under servicedag eller natt:

Läs mer om de ändrade rutinerna här

Dessa ändrade rutiner gäller endast på gatumark, det vill säga vid parkering längs trottoarkanten. 

Skillnaden mellan tomtmark och gatumark

Stockholms stad har delat upp ansvaret av parkeringsfrågorna mellan Trafikkontoret och Stockholm Parkering. Trafikkontoret ansvarar för parkering på gatumark, det vill säga parkering längs trottoarkanten. Stockholm Parkering ansvarar för parkering på tomtmark. Det betyder att det finns en fastighetsägare som äger ytan (markparkering utomhus) eller fastigheten (p-hus, garage). Parkeringar utomhus på tomtmark är ofta byggda för flera bilar exempelvis utanför centrumanläggningar, utanför bostadshus med flera.

Har du funderingar gällande parkering på gatumark, vänligen, e-posta till trafikkontoret@stockholm.se​

Återbetalningar kan ta längre tid

Med anledning av pågående smittspridning av Coronaviruset har Stockholm Parkering begränsad bemanning på kontoret. Vi ber därför om förståelse för att återbetalningar kan ta längre tid. 

Avdrag eller fakturauppehåll medges inte

Stockholm Parkering kan tyvärr inte medge avdrag eller fakturauppehåll för ingångna avtal. 

De allra flesta parkeringar som Stockholm Parkering har hand om gör vi på uppdrag av andra fastighetsägare. Därmed kan inte Stockholm Parkering på egen hand besluta om avdrag eller fakturauppehåll – det skulle bryta mot avtalen med fastighetsägarna. 

Då väldigt många fastighetsägare anlitar oss skulle det vara en komplex uppgift att få till stånd en generell regel som medger avdrag eller fakturauppehåll. 

Stockholm Parkering kan inte införa gratis parkering åt alla i hela Stockholm

De allra flesta parkeringar som Stockholm Parkering har hand om gör vi på uppdrag av andra fastighetsägare. Därmed är det inte vår eller Stockholms stads beslut att omvandla dem till gratis parkeringar. 

Stockholm Parkering har inte monopol på tomtmarksparkeringar i Stockholm. Det finns flera andra privata parkeringsbolag. Deras prissättning kan vi inte påverka. 

Skillnaden mellan tomtmark och gatumark

Stockholms stad har delat upp ansvaret av parkeringsfrågorna mellan Trafikkontoret och Stockholm Parkering. Trafikkontoret ansvarar för parkering på gatumark, det vill säga parkering längs trottoarkanten. Stockholm Parkering ansvarar för parkering på tomtmark. Det betyder att det finns en fastighetsägare som äger ytan (markparkering utomhus) eller fastigheten (p-hus, garage). Parkeringar utomhus på tomtmark är ofta byggda för flera bilar exempelvis utanför centrumanläggningar, utanför bostadshus med flera.

Har du funderingar gällande parkering på gatumark, vänligen, e-posta till trafikkontoret@stockholm.se​

Trängselskatt – en statlig fråga

Stockholm Parkering eller Stockholms stad kan inte besluta om frågor gällande trängselskatt. Avgifterna för trängselskatt går till staten och administreras av Transportstyrelsen. Vänligen, vänd dig till Transportstyrelsen gällande frågor om trängselskatt.​

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trangselskatt/