Stockholm Parkering underlättar parkering för vårdpersonal i Stockholm

Stockholms stad, genom Trafikkontoret, utfärdar en dispens för parkering på gatumark för sjukvårdspersonal, hemtjänst, äldreboenden, socialjour och anställda på bostad med särskild service i Stockholm​. Denna dispens gäller även på vissa anläggningar hos Stockholm Parkering.

OBS! Dispensen upphör att gälla den 31 mars 2022 eftersom vi inte längre har pandemi.

Var gäller en dispens hos Stockholm Parkering?

Parkeringsytor vid våra arrenderade parkeringar vid äldreboenden. Dispensen gäller på besöksparkeringsytor vid följande äldreboenden:

 1. Blackebergs Gård yta, Blackebergsbacken 35-47,73, Bromma
 2. Dalbon 2, Björnsonsgatan 251 Abc, Bromma
 3. Brommagården, Bromma Kyrkväg 455, Bromma
 4. P-hus Brommaplan, Klädesvägen 15, Bromma​
 5. Tussmötegården, Ramviksvägen 211-215, Enskede
 6. Stureby Sjukhem, Tussmötevägen 167-199, Enskede
 7. Palsternackan 3, Handelsvägen 170-172, Enskede
 8. Jungfru Lona yta, Kinmanssonsv.39-45/Hägerstensv.250, Hägersten
 9. Fruängsgårdens yta, Gamla Södertäljevägen 3, Hägersten
 10. Överstycket, Ormängsgatan 10, Hässelby
 11. Malsätra, Frösätrabacken 44, Skärholmen
 12. Stranninge, Elinsborgsbacken 3-9, Spånga
 13. Mälteriet 2, Vindragarvägen 16-18, Stockholm
 14. Stranden, Lövholmsvägen 25-35, Stockholm
 15. Kattrumpstullen, Roslagstullsbacken 7, Stockholm
 16. Vårbergs sjukhus, Vårbergsvägen 63, Vårberg
 17. Råcksta sjukhem, Råckstavägen 98-100 C /Bättringsvägen, Vällingby
 18. Tunet, Råckstavägen 26-36, Vällingby
 19. Årsta Sjukhem, Ottsjövägen 11-15, Årsta
 20. Älvsjö servicehus, Spikskogatan 1-5, Älvsjö

Andra utomhusparkeringar

Dispensen gäller på Stockholm Parkerings utomhusparkeringar där boendeparkeringstillstånd gäller: 

 • Parkeringen längs Norr Mälarstrand (491 p-platser), 

 • Parkeringen längs Skeppsbron (145 p-platser)

 • Tantolundens parkering, Ringvägen 24

 • Långholmens parkering, Långholmen

 • Farsta infartsparkering, Munkforsplan, Farsta
 • Sandhagen 4&5, Slakthusgatan 5, Johanneshov​

 • Globen infartsparkering, Bolidenvägen 12-22, Johanneshov​

P-hus

Dispensen gäller inte hos Stockholm Parkerings övriga parkeringar. I de fall behov finns kommer Stockholm Parkering försöka finna individuella lösningar vid våra övriga parkeringar. Tillstånd kan behövas från fastighetsägare och särskilda lösningar krävs för att man ska kunna komma in i p-husen.

Vi ber vårdinrättningen kontakta kundservice@stockholmparkering.se​ om ett behov finns.  

Var ansöker man om dispens?

Dispens för att parkera på utmärkta utomhusparkeringar

Vårdinrättningarna ska kontakta dispens.tk@stockholm.se​

Trafikkontoret i Stockholms stad utfärdar en parkeringsdispens som vårdinrättningen skriver ut i så många exemplar som verksamheten behöver. Dispensen gäller tills den återkallas av Trafikkontoret eller som längst till och med 31 mars 2022. Om dispensen förlängs kommer trafikkontoret ta kontakt med de vårdinrättningar som ansökt och skicka ut en ny dispens.​

Länk till Trafikkontorets information om dispensen.

Dispens för att parkera i p-hus

Bedömer en verksamhet som tillhör målgruppen att det finns behov att parkera i ett av våra p-hus kontaktar en verksamhetsföreträdare oss på kundservice@stockholmparkering.se

Var gäller en dispens på gatumark?

Trafikkontoret i Stockholms stad informerar på Stockholms stads webbplats var en dispens gäller på gatumark, vid parkering längs trottoarkanten.

Länk till information på Stockholms stads vebbplats​