Stockholm Parkering underlättar parkering för vårdpersonal i Stockholm

Stockholms stad, genom Trafikkontoret, utfärdar en dispens för parkering på gatumark för sjukvårdspersonal, hemtjänst, äldreboenden, socialjour och anställda på bostad med särskild service i Stockholm​. Denna dispens gäller även på vissa särskilt utmärkta platser hos Stockholm Parkering.

Var gäller en dispens hos Stockholm Parkering?

Parkeringsytor vid våra arrenderade parkeringar vid äldreboenden. Dispensen gäller på besöksparkeringsytor vid följande äldreboenden:

 1. Blackebergs Gård yta, Blackebergsbacken 35-47,73, Bromma
 2. Dalbon 2, Björnsonsgatan 251 Abc, Bromma
 3. Brommagården, Bromma Kyrkväg 455, Bromma
 4. P-hus Brommaplan, Klädesvägen 15, Bromma​
 5. Tussmötegården, Ramviksvägen 211-215, Enskede
 6. Stureby Sjukhem, Tussmötevägen 167-199, Enskede
 7. Palsternackan 3, Handelsvägen 170-172, Enskede
 8. Jungfru Lona yta, Kinmanssonsv.39-45/Hägerstensv.250, Hägersten
 9. Fruängsgårdens yta, Gamla Södertäljevägen 3, Hägersten
 10. Överstycket, Ormängsgatan 10, Hässelby
 11. Malsätra, Frösätrabacken 44, Skärholmen
 12. Idun, Cervins Väg 9-21, Spånga
 13. Stranninge, Elinsborgsbacken 3-9, Spånga
 14. Mälteriet 2, Vindragarvägen 16-18, Stockholm
 15. Stranden, Lövholmsvägen 25-35, Stockholm
 16. Kattrumpstullen, Roslagstullsbacken 7, Stockholm
 17. Vårbergs sjukhus, Vårbergsvägen 63, Vårberg
 18. Råcksta sjukhem, Råckstavägen 98-100 C /Bättringsvägen, Vällingby
 19. Tunet, Råckstavägen 26-36, Vällingby
 20. Årsta Sjukhem, Ottsjövägen 11-15, Årsta
 21. Älvsjö servicehus, Spikskogatan 1-5, Älvsjö

Andra utomhusparkeringar

Dispensen gäller på Stockholm Parkerings utomhusparkeringar där boendeparkeringstillstånd gäller och längs gatorna i Norra Djurgårdsstaden och i Hagastaden där det är skyltat för dispens: 

 • Parkeringen längs Norr Mälarstrand (491 p-platser), 

 • Parkeringen längs Skeppsbron (145 p-platser)

 • Tantolundens parkering, Ringvägen 24

 • Långholmens parkering, Långholmen

 • Längs gatorna i de delar av Norra Djurgårdsstaden som är skyltade för dispens

 • Gävlegatan 26-32, 31-37 i Hagastaden

 • Farsta infartsparkering, Munkforsplan, Farsta

 • Sandhagen 4&5, Slakthusgatan 5, Johanneshov​

 • Globen infartsparkering, Bolidenvägen 12-22, Johanneshov​

P-hus

Dispensen gäller inte hos Stockholm Parkerings övriga parkeringar. I de fall behov finns kommer Stockholm Parkering försöka finna individuella lösningar vid våra övriga parkeringar. Tillstånd kan behövas från fastighetsägare och särskilda lösningar krävs för att man ska kunna komma in i p-husen.

Vi ber vårdinrättningen kontakta kundservice@stockholmparkering.se​ om ett behov finns.  

Följ skyltarna

Vid de parkeringar denna dispens gäller kommer det finnas information uppskyltad vid infarten till parkeringen.​ Skylten är röd. Finns det ingen skylt så får vårdpersonal inte stå på platsen med en dispens.

Var ansöker man om dispens?

Dispens för att parkera på utmärkta utomhusparkeringar

Vårdinrättningarna ska kontakta dispens.tk@stockholm.se​

Trafikkontoret i Stockholms stad utfärdar en parkeringsdispens som vårdinrättningen skriver ut i så många exemplar som verksamheten behöver. Dispensen gäller tills den återkallas av Trafikkontoret eller som längst till och med 31 december 2021. Om dispensen förlängs kommer trafikkontoret ta kontakt med de vårdinrättningar som ansökt och skicka ut en ny dispens.​

Länk till Trafikkontorets information om dispensen.

Dispens för att parkera i p-hus

Bedömer en verksamhet som tillhör målgruppen att det finns behov att parkera i ett av våra p-hus kontaktar en verksamhetsföreträdare kundservice@stockholmparkering.se

Var gäller en dispens på gatumark?

Trafikkontoret i Stockholms stad informerar på Stockholms stads webbplats var en dispens gäller på gatumark, vid parkering längs trottoarkanten.

Länk till information på Stockholms stads vebbplats​