Image at https://www.stockholmparkering.se/siteassets/aktuellt/nyheter-bilder/norrmalarstrandherobild.jpg

Boendeparkering upphör på delar av Norr Mälarstrand

Från och med den 1 mars 2023 kan man inte längre parkera med sitt boendeparkeringstillstånd på delar av parkeringsytan som löper längs Norr Mälarstrand. Boendeparkeringstillståndet kommer inte att gälla på parkeringsytan närmast Stadshuset, ej heller på ytan som ligger från Holger Bloms plats bort mot Rålambshovsparken.

Även ny taxa gäller från 1 mars 2023

  • 25 kr/timme
  • 50 kr/natt mellan kl.17:00-09:00
  • 100 kr/dygn

Utöver de nya taxorna införs en månadsdekal som kostar 1500 kr, inkl. moms. 

Vänligen, kontrollera alltid skyltningen på plats.

Ställ dig i kö för en dekalplats på Norr Mälarstrand

Klicka på länken här, klicka sedan på "Ställ dig i kö" och följ anvisningarna.