Image at https://www.stockholmparkering.se/siteassets/anlaggningar-bilder-karta/gallerian_cropped.jpg

Trafikomläggning som berör P-hus Gallerian

Statens Fastighetsverk kommer att utföra en markupprustning på Herkulesgatan mellan Drottninggatan och Rödbodgatan samt hörnet av Rödbodgatan. Arbetet kommer att utföras i olika etapper och beräknas starta natten 20-21 januari och pågår i 15 månader (till våren 2024).

Därmed kan man inte använda Herkulesgatan som in- eller utfart till P-hus Gallerian eftersom den kommer att vara helt avständ för trafik.

Vi hänvisar till våra andra infarter:
Regeringsgatan nr 15 och 20 samt
Klara Östra Kyrkogata 4.

Projektet syftar till att förbättra gatu- och trafiksituationen med fysiska åtgärder för kvarteret Björnen samt att byta tätskikt på Herkulesgatan då det har uppnått sin tekniska livslängd.