Image at https://www.stockholmparkering.se/siteassets/hero-bilder/mobile-application-cropped.jpg

Betala med appen Betala P

Stockholms stad erbjuder sina kunder att nyttja tjänsten Betala P även på Stockholm Parkerings anläggningar. Det betyder att du som kund kan använda tjänsten Betala P för att betala på alla parkeringsanläggningar och gator som staden ansvarar för.

Observera att du inte kan betala med app i P-hus Gallerian, Stigbergsgaraget, Kulturhusgaraget samt Högalidsgaraget då de har bomsystem.

Betala P är kostnadsneutral, inga ytterligare avgifter tillkommer utöver parkeringsavgiften. ​

Vanliga frågor och svar om Betala P

Kontaktuppgifter kundservice eller supportärenden

Vid frågor eller vid behov av support angående Betala P, vänligen kontakta Betala P:s Kundservice,

Tel :077-0992497
E-post: betalap.stockholm@flowbird.se