Kontrollavgift

Stockholm Parkering bedriver parkeringsövervakning uteslutande på tomtmark i de anläggningar och på de ytparkeringar som vi själva äger, hyr eller driver på entreprenad.

Övervakningen sköts på entreprenad av AVARN Security​. Övervakningsarbetet följer fastställda etiska regler som är utfärdade av branschorganisationen Svenska Parkeringsföreningen​.

Kolla om din kontrollavgift är betald.