Image at https://www.stockholmparkering.se/siteassets/hero-bilder/herobild_simplep_norra_latin.jpg

Bli medlem i vårt automatiska betalsystem - SimpleP

Betala parkeringsavgiften enkelt, bekvämt och smidigt i P-hus Norra Latin, Olof Palmes gata 28. Bli gärna medlem i vårt automatiska betalsystem med kameraavläsning av registreringsskylten. Inga extra avgifter tillkommer.

Vi kallar tjänsten för SimpleP. Registrera dig för tjänsten här nedan. För att kunna använda tjänsten måste du vara registrerad medlem. För att se information om dina parkeringssessioner, skriva ut kvitton, ändra till nytt betalkort m.m. går du också in i portalen här nedan.

Eftersom portalen är under utveckling kan endast medlemmar med personbil nyttja tjänsten, det vill säga har en registreringsskylt framtill på bilen. Senare i vår utökar vi tjänsten till att också gälla MC, mopedbilar m.m.