Image at https://www.stockholmparkering.se/siteassets/hero-bilder/herobild_simplep_norra_latin.jpg

Bli medlem i vårt automatiska betalsystem - SimpleP

Betala parkeringsavgiften enkelt, bekvämt och smidigt i P-hus kopplade till SimpleP – Stockholm Parkerings automatiska betalsystem med kameraavläsning av registreringsskylten. För att kunna använda tjänsten måste du vara registrerad medlem. Inga extra avgifter tillkommer.

Logga in i SimpleP för att se information om dina parkeringssessioner, skriva ut kvitton, ändra till nytt betalkort med mera.

SimpleP är under utveckling och just nu kan endast medlemmar med personbil nyttja tjänsten (det måste finnas en registreringsskylt framtill på bilen). Så snart som möjligt kommer SimpleP också fungera för MC, mopedbilar m.m.