Du betalar alltid i efterskott med någon av nedan 3 alternativ.

1. Automatisk betalning

Ditt registrerade kort debiteras när du lämnar anläggningen.

2. Betala själv i medlemsportalen

Om kortbetalningen inte skulle fungera, till exempel för att kortet saknar täckning eller kortets utgångsdatum har passerats, har du möjlighet att inom 48 timmar betala din parkeringsavgift i medlemsportalen

Inga tilläggsavgifter dras om du betalar i portalen inom 48 timmar.

Om den automatiska debiteringen från ditt kort misslyckades får du meddelande om detta i din e-post.

3. Faktura

Om en betalning inte kommit Stockholm Parkering tillhanda inom 48 timmar skickas en faktura till dig. Läs på fakturan om sista inbetalningsdag.