Vi rekommenderar att du inte registrerar utlandsregistrerade bilar i tjänsten. Betala i stället i automat eller via de godkända apparna.