Du måste vara medlem för att kunna använda tjänsten.
När du åker in i P-hus Norra Latin registreras bilens registreringsnummer av en kamera och din parkering startar. En annan kamera registrerar när du åker ut ur anläggningen och då avslutas din parkering och du blir debiterad.

Om du inte är medlem måste du som vanligt betala parkeringsavgiften i automat eller via någon av de godkända apparna.