Du får parkera som längst 31 dygn. Därefter loggas bilen ut automatiskt och står parkerad olovligt.