Vänligen klicka på länken här och öppna ”Taxor för besöksparkering”

https://www.stockholmparkering.se/hitta-oss-pa-kartan/101697/Norra-Latin%2c-Garage