Image at https://www.stockholmparkering.se/siteassets/hero-bilder/herobild_simplep_norra_latin.jpg

Stockholm Parkerings hantering av personuppgifter - GDPR

Stockholm Parkering behandlar dina uppgifter för att tillhandahålla tjänsten SimpleP. Uppgifterna används för identifiering och autentisering av parkeringsövervakning samt annan nödvändig administration. Personuppgifterna behandlas med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1b samt beaktandesats 44. I övrigt är det lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP) som är den civilrättsliga lag som styr över parkering på tomtmark.

Personuppgiftsbiträdet Flowbird Sverige AB har förbundit sig genom avtal att skydda och använda personuppgifterna enligt Stockholm Parkerings instruktioner. Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter, få ut registerutdrag rörande dig själv samt göra invändningar och ge klagomål om behandlingen.

Läs mer om hur bolaget hanterar dina personuppgifter i vår integritetspolicy: https://www.stockholmparkering.se/systemsidor/gdpr/

Frågor om dataskydd

Har du frågor om hur bolaget hanterar personuppgifter, kontakta dataskyddsombud@stockholmparkering.se

Datainspektionen som tillsynsmyndighet

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Den som anser att ett företag hanterar personuppgifterna felaktigt kan lämna klagomål till Datainspektionen.

Kakor (Cookies)

Stockholm Parkering samlar in, behandlar och analyserar uppgifter om användningen av bolagets webbsidor. Trafikdata är uppgifter kopplade till besökare som hanteras i kommunikationsfält för att skicka, distribuera eller göra meddelanden tillgängliga. Bolaget använder cookies och liknande teknik för att kunna leverera produkter och tjänster, följa upp webbplatsens prestanda. Informationen används inte för att identifiera enskilda besökare.

När du loggar in i portalen för tjänsten SimpleP är det Flowbird Sverige AB som sparar kakor om dig. Kakorna aktiveras vid besök och inloggning till sidan för att spara sessions och annan säkerhetsrelaterad data. För att du ska kunna använda tjänsten SimpleP måste du acceptera att de använder kakor.

Du kan ta bort kakor

Det går att ange i webbläsarens inställningar om du tillåter cookies. Om du väljer bort cookies kan du ändå använda webbsidorna och en del tjänster, men vissa funktioner kan kraftigt begränsas.

Kakor på denna webbplats

Stockholm Parkering har flertal kakor på sin webbplats, uppdelade i egna kakor och tredjepartskakor, i detta fall via utvecklaren av tjänsten SimpleP, Flowbird Sverige AB. En tredjepartskaka betyder att kakor kommer från någon annan än den som är ansvarig för webbplatsen. Ofta är det en utomstående tjänst som man kopplar till sin egen webbsida, såsom ett statistikverktyg eller en annons.

Stockholm Parkerings egna kakor

.AspNet.Consent .AspNetCore.Antiforgery .AspNetCore.Cookies .AspNetCore.Identity.Application .AspNetCore.Session: Kakorna aktiveras vid besök och inloggning till sidan för att spara parkeringssessioner och annan säkerhetsrelaterad data.

_cultureName, _languageKey: Kakorna bestämmer och sparar valt språk.

Tredjepartskakan

Google Analytics

Google Analytics samlar statistik om hemsidan. Hur många unika besökare som webbsidan har, vilka sidor är de mest besökta och hur länge man stannar på en sida. Vidare samlas statistik om när besökare besöker på hemsidan, varifrån geografiskt de kommer och från vilken källa (t.ex. mobil, eller från en annan webbsida) de länkar in sig på webbsidan. Detta var ett axplock av statistik som man kan följa på Google Analytics.

Flowbird Sverige AB

När du loggar in i portalen för tjänsten SimpleP är det Flowbird Sverige AB som sparar kakor om dig. De använder kakor för att kunna spara information som ska finnas i portalen, t.ex. om parkeringssessioner, betalkortsinformation och för säker inloggning. För att du ska kunna använda tjänsten SimpleP måste du acceptera att de använder kakor.