Image at https://www.stockholmparkering.se/siteassets/hero-bilder/herobild_simplep_norra_latin.jpg

Villkor för att använda tjänsten SimpleP

För att kunna använda tjänsten SimpleP i P-hus Norra Latin måste du godkänna följande villkor. Det är tre olika villkor och du måste godkänna samtliga. Det gör du i portalen där du registrerar dig för tjänsten.

Här du endast läsa vad villkoren består av.