Ja den fungerar i alla anläggningar förutom i de tre garage som har bomsystem: P-hus Gallerian, Högalidsgaraget och Stigbergsgaraget. Där används kreditkortet för att vid infart och utfart öppna bommen.