Integritetspolicy (GDPR)

För hyreskunder och besöksparkerare

Bolagets hantering av personuppgifter 

Stockholm Parkering värnar om den personliga integriteten och eftersträvar hög nivå av dataskydd. Bolaget förklarar nedan hur personlig information samlas in och används. Det är viktigt att du som kund tar del av och förstår hur Stockholm Parkering hanterar personuppgifter. Texten nedan beskriver rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Personuppgifter och behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara bilder eller ljudupptagningar i en dator utan att namn finns med. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, till exempel IP-nummer är personuppgifter då de kan kopplas till fysiska personer.

Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oavsett om den är automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Personuppgiftsansvarig 

Stockholms Stads Parkerings AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter. Bolaget säkerställer att personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen som gäller från och med 25 maj 2018.

Insamling av personuppgifter och ändamål

Insamling av personuppgifter görs för följande ändamål; uhyrning av parkeringsplatser, hantering av kontrollavgifter, ersättningsärenden och felanmälningar, kameraövervakning i Stockholm Parkerings anläggningar, hyreskundundersökning och vid utskick av informationsmaterial. 

Läs mer om respektive ändamål, dess rättsliga grund, behandling av uppgifter, samt lagring, via länkarna nedan: