Utsiktsvy över Stockholms innerstad

Om oss

Stockholm Parkering erbjuder dig många olika möjligheter till parkering! Vi administrerar 18.500 p-platser för uthyrning och 25.300 besöksparkeringar, väl fördelade över Stockholms stad.

Bolaget har både egna anläggningar och agerar på uppdrag av andra fastighetsägare. Alla p-platser finns uteslutande på tomtmark. Vi har också rena övervakningsuppdrag på tomtmark. Enligt ägardirektiven är våra viktigaste uppdrag att avlasta gatumark från parkerade bilar och verka för hållbar mobilitet.