Kontrollavgift hos Stockholm Parkering

En kontrollavgift utfärdas i samband med att ett fordon är felaktigt
parkerat. Stockholm Parkering arbetar för att parkeringsbestämmelser följs. Parkeringsbestämmelserna är upprättade för att främja god framkomlighet och för en god trafikmiljö.
 
Har du fått en kontrollavgift beror det på att ditt parkerade fordon inte uppfyllt dom parkeringsbestämmelser som gäller inom det område där du har parkerat. På den gula lappen (kontrollavgiften) framgår vilken överträdelse som överträtts.

Överklaga kontrollavgift

Om du anser att kontrollavgiften inte är utfärdad på korrekta grunder har du möjlighet att överklaga. En överklagan måste göras inom 10 dagar efter utfärdandedatumet.

Önskar du att överklaga din kontrollavgift gör du det via länken nedan.

Se om din kontrollavgift är betald.