Tillgänglighetsredogörelse för stockholmparkering.se

Stockholm Parkering står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur stockholmsparkering.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från stockholmsparkering.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta vår kundservice.

Svarstiden är normalt en arbetsdag.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta vår kundservice så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet.

Du kan också anmäla till Digg om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Flera bilder saknar alt-texter.
  • Headermenyn har dålig kontrast med tunna vita bokstäver mot blå bakgrund.
  • Rubriknivåerna hoppar på vissa sidor från H1 till H3.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 12 februari 2024.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Kartfunktionen på webbplatsen omfattas i dagsläget inte av tillgänglighetsdirektivet.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en har gjort en oberoende granskning av stockholmparkering.se
Senaste bedömningen gjordes under perioden 10-19 september 2023.

Metod för kontroll

DIGGs tillsynsmanual har använts som underlag för testerna. Utvärderingsverktyg är främst WAVE, men även Access Monitor Plus.

Talsyntesen NVDA har använts för att testa uppläsningen och läsordningen på sidorna. Även tabb-tangenten har använts för att se i vilken ordning talsyntesen läser upp innehållet. Tester har gjorts flera gånger under testperioden, och har visat samma resultat varje dag.

Webbplatsen stockholmparkering.se publicerades den 10 februari 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 25 oktober 2023.