Image at https://www.stockholmparkering.se/siteassets/aktuellt/press-block-och-bilder/pressida-herobild.jpg

Press

Stockholms stad har delat upp parkeringsfrågorna mellan Stockholm Parkering och Trafikkontoret i Stockholms stad. Stockholm Parkering agerar på tomtmark och Trafikkontoret agerar på gatumark. Läs mer om skillnaden på tomtmark och gatumark här eller på Frågor och svar.

Presskontakt

Anne Lintala, Strateg Kommunikation

anne.lintala@stockholmparkering.se​

Telefon: 08-772 96 85 eller 070 772 96 85