Image at https://www.stockholmparkering.se/siteassets/aktuellt/press-block-och-bilder/pressida-herobild.jpg

Press

Stockholms stad har delat upp parkeringsfrågorna mellan Stockholm Parkering och Trafikkontoret i Stockholms stad. Stockholm Parkering agerar på tomtmark och Trafikkontoret agerar på gatumark. 

Presskontakt

Anne Lintala, Strateg kommunikation

anne.lintala@stockholmparkering.se​

Telefon: 070 - 772 96 85