Image at https://www.stockholmparkering.se/siteassets/aktuellt/press-block-och-bilder/pressida-herobild.jpg

Press

Stockholms stad har delat upp parkeringsfrågorna mellan Stockholm Parkering och Trafikkontoret i Stockholms stad. Stockholm Parkering agerar på tomtmark och Trafikkontoret agerar på gatumark. 

Presskontakt

Sara Ejdehag, Kommunikatör

Telefon: 076- 782 96 27

sara.ejdehag@stockholmparkering.se