Du finner alla dina pågående parkeringar i appen, under fliken "Mina parkeringar". Därifrån väljer du antingen förlänga eller avsluta din parkeringstid.

Du blir bara debiterad för tiden fram tills det att vald sluttid uppnås eller den tid du själv avslutar din parkering via appen.​