Vid infarten till anläggningen finns alltid en skylt där det står ”Stockholms Stads Parkerings AB. 08-772 96 00". Även skylten med områdeskoden har Stockholm Parkerings logotype.

Om det på skylten vid infart står Aimo, Parkman, APCOA eller ett namn på annat parkeringsbolag kan du inte betala din parkeringsavgift med Betala P.