Ja, när du startar en parkering får du valet att klicka i om du parkerar privat eller i tjänsten. Valet finns i transaktionsbekräftelsen som kommer upp i appen när parkering har startats. Om du inte väljer att kryssa i ett alternativ är valet förinställt på privata parkeringar.

Du kan i appen, i "Sök efter biljetter" själv skapa rapporter som endast visar parkeringar gjorda i tjänsten.