Som en service till dig skickas en push-notis innan din parkeringstid går ut. Det är dock alltid ditt ansvar att hålla reda på när parkeringstiden går ut.