På många platser kan du göra det. På andra inte. Se efter skyltningen på plats.