Nej, dessa tillstånd gäller endast på Stockholms stads kommunala gatumark.

För mer information om nyttoparkering kontakta 08-508 26 300.