Självklart kan du också parkera med tillståndet i våra p-rutor för rörelsehindrade.

Platserna är oftast skyltade med avgift vilket innebär att ni måste erlägga avgift för parkeringstillfället oavsett om ni har betalat årsavgiften för rörelsehindrad som betalas till Stockholms kommun. Läs på skyltningen om vad som gäller för den specifika anläggning där du vill parkera.

Tillstånd för rörelsehindrade utfärdas av Trafikkontoret i Stockholms stad som ansvarar för parkering på gatumark.

För information och frågor om ditt tillstånd kontakta Kontaktcenter Parkeringstillstånd för rörelsehindrade:

Telefonnummer: 08-508 26 500

Öppettider:
Måndag – Torsdag 08:00-16:30
Fredag 08:00-16:00

Läs mer om parkering för rörelsehindrad (extern sida):

Parkering för rörelsehindrad - Stockholms stad