Du gör det på Mina sidor. Observera att ändringen gäller omedelbart. 

Logga in på Mina sidor. Tryck på "Mina förhyrda p-platser"

Klicka på ”Byt reg.nr” längst till höger.

Byt registreringsnummer och spara.