Skicka nyckeln till:
Stockholm Parkering
Kundservice
Box 4678
116 91 Stockholm
 
Ange ditt avtalsid (står längst upp i högra hörnet på ditt avtal), namn och adress så att vi vet vem som skickat nyckeln till oss. 
 
Glöm inte att tejpa fast nyckeln på ett papper så att det inte blir hål i kuvertet under postgången.