Vi har förskottsbetalning och skickar ut din faktura per brev eller via e-post.

Du kan också anmäla autogiro eller e-faktura genom att logga in på din internetbank och söka upp: Stockholms Stads Parkerings AB.

Fyll i kundnummer som du hittar på din faktura. Om någon annan än avtalshavaren ska betala fakturan, lägg till avtalshavarens personnummer.

Plusgiro: 93 28 00-6

Bankgiro: 131-9318 (Nytt sedan våren 2023)

Vid betalning ifrån utlandet

IBAN: SE389500 0099 6026 04847125
BIC / SWIFT: NDEASESS

Skriv på betalningsordern OCR-nummer och bilens registreringsnummer.