Uppställningsplatser finns i en del av våra anläggningar och är en förhyrd plats med begränsad tillgänglighet. Ofta är det en annan kund som hyr p-platsen framför uppställningsplatsen.

En uppställningsplats är ett bra alternativ om man vill t.ex. vinterförvara sin bil och "plocka fram" den igen framåt vårkanten.

Stockholm Parkering accepterar endast infart vid avtalets början och utfart vid avtalets slut, ingen körning under avtalets gång.

Dessutom måste man komma överens med den som har p-platsen framför vid vilken tidpunkt kunden med uppställningsplatsen kan köra ut sin bil. Priset för en uppställningsplats är lägre än för en vanlig plats