Skicka en skriftlig överklagan till oss. Ange ärendenummer, fordonets registreringsnummer (dessa uppgifter finns på den gula kontrollavgiften), ditt namn och e-postadress.  Eventuell betalning sker efter det att utredning gjorts av oss och när skriftligt svar är er tillhanda. Du kan tidigast överklaga en kontrollavgift två dagar efter att den har utfärdats. Överklagan ska ske på denna webbplats. 

Läs mer här.