Vill du betala din kontrollavgift, vänligen använd Stockholm Parkerings: 

  • Plusgiro 923100-2 

Glöm inte att ange kontrollavgiftens OCR-nummer. OCR numret hittar du på kontrollavgiftens framsida. 

Kontakta gärna Kundservice för ytterligare hjälp, 08-772 96 00.