Stockholm Parkering har rätt att utfärda en ny kontrollavgift efter 6 timmar och  ett nytt datum. Har du exempelvis fått en kontrollavgift kl. 21:00 den 1 januari 2022 så har vi rätt att utfärda nästa kontrollavgift kl. 03:00 den 2 januari 2022.