Om utländska överföringar krävs kan det europeiska interbanksystemet begära vissa koder för överföring av pengar. Följande koder och information gäller för överföring av pengar till Stockholm Parkering:

  • IBAN CODE: SE38 9500 0099 6026 0484 7125
  • BIC CODE: NDEASESS BANK ​
  • ADDRESS: NORDEA BANK
  • SVERIGE AB, P.O. Box 49083, SE 100 28 Stockholm, Sweden​